Chybove hlaseni

C4E0 Určení úhlu pole %s není v tomto módu povoleno

Příčina chyby

- Zvolený způsob určení prostorového úhlu je neplatný nebo je s tímto měřícím přístrojem nedosažitelný.

Odstranění chyby

- Zkontrolujte zápis v MP2250.x (jen CC 424), MP2252.x (jen CC 424) a MP2254.x anebo zápis ve sloupci SYS tabulky motorů (viz. Technisches Handbuch) - Informujte servisního partnera