Chybove hlaseni

MP2257.%d chybne zadani(ID=$%08X)!

Příčina chyby

- identifikace řízení v MP2257.x neodpovídá tomuto řízení

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - proveďte nové zjištění úhlu pole