Chybove hlaseni

PLC:Strobe současně aktivní

Příčina chyby

Runtime chyba PLC: Současně je aktivováno více než jedna z funkcí "PLC polohování", "posunutí nulového bodu" a "orientace vřetena".

Odstranění chyby

Upravte PLC-program.