Chybove hlaseni

A830 CC SRG-otáčky = 0 %.2s

Příčina chyby

- Maximální přípustná rychlost je 0 (dle parametrů) - Pouze provoz vřetena: hodnoty parametrů pro převodové stupně jsou 0 - Klíčovým přepínačem byl zvolen nelegální provozní režim - Chyba zapojení nebo porucha na vstupu I19 ochranného modulu - došlo k interní softwarové chybě

Odstranění chyby

- Zkontrolujte provozní režim (nastavení klíčového přepínače) - Zkontrolujte zapojení vstupů ochranného modulu. - Zkontrolujte hodnoty parametrů: MP540.x/MP541: režim BA3/BA4 MP552.x/MP551: zvláštní režim MP590.x/MP591: režim BA2 MP 3210.x: otáčky motoru při jmenovitýc otáčkách MP 3510.x: jmenovité otáčky pro převodové stupně - Obraťte se na technickou podporu.