Chybove hlaseni

C013 Chyba PWM frekvence

Příčina chyby

- PWM frekvence leží mimo přípustny rozsah zadání - Zvolené PWM frekvence se nesmí mezi sebou kombinovat

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte PWM frekvenci (MP 803, MP 1103)