Chybove hlaseni

C3A0 Chybná ref. poloha %.2s

Příčina chyby

- Zvolený chybný motor - Chyba zemění na kabelu snímače motoru (rušení na signálu referenční rysky) - Vadný snímač motoru

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte výběr motoru - Zkontrolujte kabeláž snímače motoru (zemění) - Vyměňte motor