Chybove hlaseni

8BD0 Vlečná odchylka moc velká %.2s

Příčina chyby

- Vlečná chyba v jedoucí překračuje jednu z nastavených hranic ( MP 1106 ) - Nastavené zrychlení je vysoké - Motor se pohybuje, přestože povel "motor spustit" nebyl vydán

Odstranění chyby

- Omezte posuv obrábění, zvyšte otáčky vřetena - Eliminujte všechny možné zdroje vibrací - Vyskytuje-li se chyba častěji, spojte se se servisní firmou - Informujte servisní firmu - Zkontrolujte zrychlení (MP 1105) - Zkontrolujte hranice vlečné odchylky (MP 1106) - Během zrychlení nesmí být proud motoru v omezení