Chybove hlaseni

MP: Rozporné zadání

Příčina chyby

Chyba pri zadani strojniho parametru: Zadane hodnoty pro strojni parametry jsou rozporne; dojde k chybe pri prepoctu.

Odstranění chyby

Obratte se na servisni firmu.