Chybove hlaseni

8A00 Není uvolnění měniče %.2s

Příčina chyby

- zapnutí pohonu není možné kvůli chybějícímu uvolnění měniče přes -SH1 - jističe a hlavní stykač na napájecím modulu nejsou zapnuty (např. propojka X70 na UV) - bezpečnostní relé nejsou sepnuta (např. konektor X71 a X72 na UV, X73 na HEIDENHAIN zásuvné kartě pro Simodrive) - PWM kabel sběrnice je přerušen - přerušení v rozvaděči (sběrnice zařízení, PWM-plochý kabel) - defekt měniče (např. napájecí modul a / nebo výkonový modul) - defekt PWM-rozhraní na řídícím systému

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte zapojení