Chybove hlaseni

AC50 CC frekvence vysoká %.2s (poloha)

Příčina chyby

- na některém vstupu snímače polohy byla překročena maximální snímací frekvence - porucha signálu snímače - vibrace na stroji

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte připojení snímače (uzemnění) - proměřte snímač - proměřte snímací frekvenci signálů snímače - odstraňte vibrace