Chybove hlaseni

8BB0 Teplota motoru moc nízká %.2s

Příčina chyby

- změřená teplota motoru je příliš nízká - teplotní čidlo je chybně zapojeno (zkrat) - vadné teplotní čidlo - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - vadné teplotní čidlo (požadován KTY84) - chyba hardware na kartě vstupu od snímače

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte zapojení - zkontrolujte teplotní čidlo - zvolte hlídání dolní hranice teploty pomocí MP2220 Bit 5 - vyměňte kartu vstupu od snímače