Chybove hlaseni

Chybné číslo místa

Příčina chyby

- Hodnota zadané pozice v tabulce nástrojů je větší než strojní parametr MP7261. - MP7261 = 0, přes strojní parametr MP7480 je aktivován výstup pozice a volanému nástroji přitom není přiřazeno číslo pozice.

Odstranění chyby

- Zkontrolovat tabulku pozic nástrojů. - Obraťte se na servisní firmu.