Chybove hlaseni

Vyměňte zálohovací baterii

Příčina chyby

Napětí dobíjecích baterií kleslo pod minimální hodnotu.

Odstranění chyby

Vyměňte baterie (viz uživatelsou příručku).