Chybove hlaseni

E170 Překročena poloh.odchylka %.2s

Příčina chyby

- Hodnota parametru v MP640.x je příliš malá - Závada v připevnění snímače polohy - Nesprávná teplotní, lineární či nelineární kompenzace - Příliš velká vůle

Odstranění chyby

- Prověřte hodnotu parametru v MP640.x (maximální polohová odchylka mezi MC and CC během provozu) - Prověřte hodnotu parametru v MP720.x (lineární kompenzace chyby osy pro analogové osy) - Prověřte hodnotu parametru v MP710.x (kompenzace vůle ) - Prověřte připevnění snímače polohy - Informujte servisního partnera