Chybove hlaseni

C017 Příliš vysoká PWM frequence

Příčina chyby

- Pro single speed regulační smyčku je v MP2180.x nastavena dvojitá PWM základní frekvence a v MP2182.x poloviční doba cyklu regulátoru proudu.

Odstranění chyby

- Informujte servisního partnera - Přezkoušejte MP2180.x and MP2182.x - Použijte double-speed regulační smyčku místo single-speed regulační smyčky