Chybove hlaseni

Queue-přeplnění: %s

Příčina chyby

Více jak 44 položek přes M4753 ve frontě Q_PLCLOGBOOK.

Odstranění chyby

- Upravte PLC program - Obraťte se na servisní firmu