Chybove hlaseni

Globalní Q-Para. není definován

Příčina chyby

Při běhu (testu) programu bylo zjištěno, že není nadefinován Q-parametr s globální platností.

Odstranění chyby

Zkontrolujte, zda jsou všechny požadované globální parametry nadefinovány v hlavičce programu a případně je tam přidejte.