Chybove hlaseni

8B40 Není uvolnění pohonu %.2s

Příčina chyby

- Měnič není připraven - Žádné impulsní uvolnění pro výkonovou část - Uz je příliš velké - Power-Fail signál je aktivní - U M-systémů: vstup I32 není aktivní - U P-systémů: uvolnění pohonů na X50 není aktivní Pro 246 261-xx (digitální proudový regulátor) navíc platí: - Pro zadanou osu byl zvolen nedovolený typ motoru (například lineární motor) - CC byl předán příkaz "zapnout pohon" pro neexistující osu. - Při spuštění orientace pole není výkonový modul připraven. Připravenost výkonového modulu byla zjištěna signálem Ready na PWM kabelu. - Při spuštění nastavovacího režimu proudového regulátoru není výkonový modul připraven.

Odstranění chyby

- Obraťte se na technickou podporu - Zkontrolujte zapojení a generování signálu impulzního uvolnění - Zkontrolujte Uz - Zkontrolujte obvod Central Stop - U nerekuperačních systémů: je připojen brzdný odpor? - U rekuperačních systémů: je aktivována rekuperace? - Zkontrolujte zemění a stínění kabelu - Vyměňte výkonový modul - U měničů SIEMENS: vyměňte kartu interface - Vyměňte kartu regulátoru