Chybove hlaseni

8C10 Chybný snímač polohy %.2s

Příčina chyby

- motorový snímač je znečištěn nebo vadný - vadný kabel - vadný snímačový vstup na řídícím systému - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - není signál snímače - přerušení kabelu motorového snímače - amplituda signálu motorového snímače chybí, nebo je příliš malá

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte připojení motorového snímače - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte amplitudu signálů snímače

Chybove hlaseni

8B00 Chybný snímač polohy %.2s

Příčina chyby

- motorový snímač je znečištěn nebo vadný - vadný kabel - vadný snímačový vstup na řídícím systému - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - není signál snímače - přerušení kabelu motorového snímače - amplituda signálu motorového snímače chybí, nebo je příliš malá

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte připojení motorového snímače - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte amplitudu signálů snímače

Chybove hlaseni

C300 Chyba Zn stopy snímače %.2s

Příčina chyby

- motorový snímač je znečištěn nebo vadný - vadný kabel - vadný snímačový vstup na řídícím systému - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - není signál snímače - přerušení kabelu motorového snímače - amplituda signálu motorového snímače chybí, nebo je příliš malá

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte připojení motorového snímače - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte amplitudu signálů snímače

Chybove hlaseni

C310 Chyba stopy Z1 %.2s

Příčina chyby

- motorový snímač je znečištěn nebo vadný - vadný kabel - vadný snímačový vstup na řídícím systému - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - není signál snímače - přerušení kabelu motorového snímače - amplituda signálu motorového snímače chybí, nebo je příliš malá

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte připojení motorového snímače - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte amplitudu signálů snímače

Chybove hlaseni

AC10 Chybný snímač polohy %.2s

Příčina chyby

- motorový snímač je znečištěn nebo vadný - vadný kabel - vadný snímačový vstup na řídícím systému - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - není signál snímače - přerušení kabelu motorového snímače - amplituda signálu motorového snímače chybí, nebo je příliš malá

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte připojení motorového snímače - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte amplitudu signálů snímače