Chybove hlaseni

USB-přístroj byl odpojen bez ukončení

Příčina chyby

Odstranili jste USB zařízení z rozhranní, aniž byste ho předtím odstranili z adresáře iTNC. Toto může vést ke ztrátě dat či chybné funkci.

Odstranění chyby

Předtím, než odstraníte USB zařízení, nastavte v režimu program zadat / editovat světlé pole na zařízení. Stiskněte softtlačítko "další funkce" a poté softtlačítko k odstranění USB zařízení.