Chybove hlaseni

MC porucha ventilátoru

Příčina chyby

Otáčky ventilátoru jsou příliš nízké.

Odstranění chyby

- Vyměňte ventilátor - Obraťte se na servisní firmu