Chybove hlaseni

C610 TRC: vysoká PWM-frekvence %s

Příčina chyby

- Osa, pro kterou byla aktivována kompenzace zvlnění kroutícího momentu parametrem MP2260.x, pracuje s PWM frekvencí větší, než 5000Hz.

Odstranění chyby

- Obraťte se na technickou podporu - Nastavte PWM frekvenci pro osu na hodnotu menší, nebo rovnou 5000 Hz - Deaktivace kompenzace: vymažte záznam v MP2260.x