Chybove hlaseni

8081 Uz nízké

Příčina chyby

- Meziobvodové napětí napájecího zdroje je příliš malé

Odstranění chyby

- Obraťte se na technickou podporu - průraz napájecího napětí v napájecím modulu - příliš velké zatížení os -> aktivování omezení výkonu vřetena - zkontrolujte MP2192