Chybove hlaseni

F200 Test kabelů brzdy nebyl vykonán %d

Příčina chyby

- MC neprovádí žádný test vodičů motorové brzdy, přestože byl dle nastavení parametrů požadován. - Vyvolání testu vodičů brzdy trvá déle, než 10 [sec].

Odstranění chyby

- Obraťte se na technickou podporu