Chybove hlaseni

Výstupní soubor nelze vytvořit

Příčina chyby

TNC nemůže vytvořit výstupní soubor: - Výstupní soubor je navolen v provozním režimu program zadat / editovat. - Neexistuje cílový adresář

Odstranění chyby

- Výstupní soubor nesmí být navolen v provozním režimu program zadat / editovat. - Vytvořte cílový adresář.