Chybove hlaseni

Neřízená osa %.2s: klidový stav

Příčina chyby

Byla překročena tolerance hlídání klidového stavu (MP1110.x) neřízené (pouze zobrazované) osy při aktivní M128 či aktivní FUNCTION TCPM. Možná jste se pokusili tuto osu pojíždět ručně.

Odstranění chyby

Pro ruční pojezd pouze zobrazované osy deaktivujte M128 či FUNCTION TCPM či ručně najeďte zpět do povolené tolerance.