Chybove hlaseni

MC chybný provozní režim S

Příčina chyby

Chyba software

Odstranění chyby

Obraťte se na servisní firmu