Chybove hlaseni

CC klávesy stroje aktivní

Příčina chyby

Jedno či více tlačítek stroje spojených s MT (strojní tlačítka ) jsou aktivní na straně CC.

Odstranění chyby

- Uvolněte tlačítka či překontrolujte zapojení - Obraťte se na servisní firmu