Chybove hlaseni

Pozor: Přednastavena výška!

Příčina chyby

Vyjmuli jste nebo zakázali bod, který je definován pro výšku předpolohování. Díky tomu může dojít v nepříznivém případě ke kolizi.

Odstranění chyby

Prověřte, zda lze bez nebezpečí najet na další body.