Chybove hlaseni

Odmocňování není povoleno

Příčina chyby

Pokusili jste se vypočítat kořen ze záporného čísla.

Odstranění chyby

Zkontrolujte výpočet, upravte NC program.