Chybove hlaseni

Není definován směr snímání

Příčina chyby

V cyklu 4 dotykové sondy jste nedefinovali směr nájezdu sondy.

Odstranění chyby

Definujte alespoň jeden nenulový parametr cyklu IX, IY nebo IZ.