Chybove hlaseni

MC hlídání polohy %.2s

Příčina chyby

- vadný hardware - vřeteno nelze řídit

Odstranění chyby

- zoptimalizujte vřeteno - vyměňte hardware - obraťte se na technickou podporu