Chybove hlaseni

Aktuální blok není navolen

Příčina chyby

Po přerušení provádění programu nemůže TNC již dále pokračovat z místa, na kterém se momentálně nachází kurzor.

Odstranění chyby

Zvolte požadované místo pro návrat do programu s funkcí "GOTO" + číslo bloku nebo pomocí funkce předběhu bloku.