Chybove hlaseni

Přípustný rozsah pojezdu byl překročen %.2s

Příčina chyby

Při pojezdu v zajištěném režimu přes TNCopt byl překročen povolený rozsah pojezdu.

Odstranění chyby

Zkontrolujte nastavení programu TNCopt. Potvrďte chybové hlášení a zkuste znovu. Při opakovaném výskytu hlášení se obraťte na technickou podporu.