Chybove hlaseni

Paralelní provoz není možný

Příčina chyby

Přes PLC modul bylo spuštěno zreferování některé osy. Dříve, než mohlo být zreferování ukončeno, byla potvrzena M-funkce. Pokračování NC programu proto není povoleno.

Odstranění chyby

Kontaktujte technickou podporu