Chybove hlaseni

Snímač polohy %.2s: Amplituda je příliš velká

Příčina chyby

Amplituda signálů snímače polohy je příliš velká, nebo je aktivní signál znečištění.

Odstranění chyby

Proměřte amplitudu snímače polohy.