Chybove hlaseni

PLANE AXIAL nedovoleno

Příčina chyby

Definovali jste ve funkci PLANE AXIAL rotační osu, která v aktivní kinematice není popsána.

Odstranění chyby

Použijte PLANE AXIAl jen v souvislosti s aktivní rotační osou.