Chybove hlaseni

Chyba hardware

Příčina chyby

Chyba překročení času během nahrávání (downloads) souboru firmware. CCU neodpověděla ve stanoveném čase. CCU je vadná nebo je nesprávná verze firmware.

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje