Chybove hlaseni

Chyba hardware

Příčina chyby

Během nahrávání (download) první části firmware došlo k překročení stanoveného času. CCU neodpověděla ve stanoveném čase. CCU je vadná, nebo je nesprávná verze firmware.

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje