Chybove hlaseni

Chyba hardware

Příčina chyby

Při identifikaci software CCU došlo k překročení času. CCU neodpověděla ve stanoveném čase. CCU je vadná, nebo je nesprávná verze firmware.

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje