Chybove hlaseni

Chybný přenos dat

Příčina chyby

E Při přenosu dat s BCC byl 15-krát za sebou přijat potvrzující znak <NAK>. A az H Chybový kód přijímacího modulu s jednou z bez E následujících příčin: - Na TNC a periferním zařízení není nastavena stejná přenosová rychlost (Baudrate). - Chybný paritní bit. - Chybný datový rámec (např.: chybějící stop-bit). - Přijímací modul rozhranní je vadný. K Při přenosu chyby do TNC nebyl po znaku <ESC> vyslan znak <1>. L Po chybové sekvenci<ESC><1> bylo přijato nedovolené číslo chyby (dovolená jsou čísla chyby 0 až 7). M Při přenosu dat s BCC byl 15-krát za sebou vyslán potvrzovaci znak <NAK>. N Očekávané potvrzení <ACK> nebo <NAK> nebylo vysláno do určitého času.

Odstranění chyby

Zkontrolovat datový přenosový kanál.