Chybove hlaseni

Chybí 'AFC' v NCMACRO.SYS

Příčina chyby

Adaptivní řízení posuvu AFC: při reakci na přetížení jste se pokusili vyvolat NC-Makro, ačkoli v souboru NCMACRO.SYS chybí záznam AFC.

Odstranění chyby

Obraťte se na servisní firmu.