Chybove hlaseni

MC chybný provozní stav S

Příčina chyby

Chyba software

Odstranění chyby

Obraťte se na servisní firmu