Chybove hlaseni

Program není úplný

Příčina chyby

Zahájený datový přenos byl přerušen stiskem klávesy <END>.

Odstranění chyby

Znovu přenést program.