Chybove hlaseni

C680 Snímač polohy: EnDat 2.2 není možný %.2s

Příčina chyby

- chybná komunikace EnDat - V MP 118/119 je vybrán snímač s rozhraním EnDat 2.2, ačkoli není připojen snímač s protokolem EnDat 2.2. - protokol EnDat 2.2 nemůže být načten

Odstranění chyby

- zkontrolujte, zda snímač polohy podporuje EnDat 2.2 - zkontrolujte parametr MP 118/119 - zkontrolujte zemnění a stínění kabelu - Zkontrolujte zapojení kabelů (srovnejte identifikační čísla kabelů s dokumentací) - zkontrolujte kabel snímače polohy (vadný či příliš dlouhý) - zkontrolujte snímač polohy - změňte EnDat režim (MP 118/MP119) - vyměňte kartu regulátoru motoru - obraťte se na technickou podporu