Chybove hlaseni

MC 1.překročení koncového spínače %.2s+

Příčina chyby

Bezpečnostní koncový snímač MP650.x byl poprvé překročen.

Odstranění chyby

- Zrušte chybové hlášení tlačítkem "STROJ ZAPNOUT" a jeďte do oblasti koncových spínačů.