Chybove hlaseni

Vícenásobné označení nepovoleno

Příčina chyby

- Pokusili jste se vyvolat jednu z níže uvedených funkcí, ačkoli je označeno více souborů a/nebo adresářů: - otevřít s... - přejmenovat - nastavit / zrušit ochranu proti zápisu - zvolit soubor - odpojit USB zařízení

Odstranění chyby

Dbejte, aby byl označen pouze 1 soubor či USB zařízení a funkci proveďte znovu.