Chybove hlaseni

A082 CC%d úroveň NE2 se při dynamickém testu po 0 nezměnila

Příčina chyby

- Na vstupu (NE2) bude během dynamického testu 2. smyčky Central Stop (nejdéle každé 1.5 min) očekávána krátkodobá změna na úroveň 0 V. Pokud zde bude dlouhodobě uvnitř časového okna 100msec úroveň 0 V nebo 24V, bude vyvolána chyba. - časové okno pro dynamický test je příliš malé (problémy výpočtu, chyba software)

Odstranění chyby

- zkontrolujte softwarovou verzi - obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte zapojení - zkontrolujte tlačítko Central Stop - vyměňte hardware