Chybove hlaseni

9340 PWM frekvence je chybná

Příčina chyby

- zadaná PWM frekvence v MP2180 leží mimo povolený vstupní rozsah - byly navoleny PWM frekvence, které mezi sebou nesmí být kombinovány

Odstranění chyby

- zkontrolujte MP2180 - obraťte se na technickou podporu