Chybove hlaseni

Rychlost baudrate není možná

Příčina chyby

Pro obě datová rozhranní byly nastaveny přenosové rychlosti (baudrate), se kterými není možný současný přenos přes obě rozhranní.

Odstranění chyby

Zvolte jinou přenosovou rychlost.